Yaoqi Jia, Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Công Nghệ tại Zilliqa

Yaoqi là Giám Đốc Công Nghệ của Zilliqa. Ông có giàu kinh nghiệm chuyên sâu về xây dựng trang mạng và hệ thống phân phối kết hợp với cơ chế tiền kỹ thuật số an toàn và bảo mật. Ông cũng đã tiên phong với nhiều công nghệ trong nghiên cứu của mình, góp phần tạo tiền đề cho thế hệ mới của blockchain, giải quyết những vấn đề đồng thuận và bảo mật cho người dùng. Những nghiên cứu của ông đã được công bố trong những hội nghị cấp cao thế giới như CCS và USENIX Security. Ông đã nhận được giải Nghiên cứu xuất sắc nhất tại W2SP và ICECCS. Nghiên cứu của ông cũng đã được công nhận bởi Google và Apple (CVE-2014-7948 cho Chrome và CVE-2015-5907 cho Safari) và đã nhận được sự quan tâm của báo chí khắp nơi bao gồm Dailydot, Gizmodo và Techspot