Xu Lei, nhà sáng lập LinkEye

Xu Lei, nhà sáng lập LinkEye, tốt nghiệp đại học Wuhan năm 2013 với bằng thạc sĩ kỹ sư phần mềm

Trong quá trình làm việc với P&G từ năm 2011 đến 2015, Xu Lei đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Thu Mua cho khu vực châu Á Thái Bình Dương và Giám đốc bán hàng khu vực cho phần lớn Trung Quốc, đạt được gần như 200% mục tiêu của công ty, mang lại hàng trăm triệu doanh thu cho công ty và nhận được giải thưởng President Award của P&G cho Trung Quốc Năm 2017, LinkEye, liên minh tín dụng nền tảng blockchain đầu tiên được thành lập.

Hiện nay, phần mềm LinkEye phiên bản 1.0 đã onlinevaf nhận được thành công nhất định. Nó đã đạt được sự hợp tác chiến lược từ một số các viện tài chính hàng đầu, và quá trình xây dựng nên một liên minh chia sẻ tín dụng blockchain đang phát triển đều đặn