William Zhang , Đồng sáng lập và Giám đốc Marketing của Achain

Trước khi gia nhập Achain, ông đã thành lập Mobimax. Ông là một nhà đầu tư ban đầu của Bitcoin và tham gia vào việc ấp ủ hơn 30 dự án blockchain.