Vuong Quang Long, Người sáng lập và CEO của Tomochain

Ông Long Vuong là CEO và nhà sáng lập của Tomochain. Ông và đội của mình đang phát triển Tomochain, một cơ sở hạ tầng công khai dành cho Blockchain, với đặc tính mã nguồn mở, hiệu suất cao, không yêu cầu phí và là 1 blockchain chỉ tốn 2 giây để xửu lý hàng tỷ các giao dịch tài chính mỗi ngày. Mainnet sẽ có thể được sử dụng vào Q4 2018. Hơn thế nữa, ông Long còn thường được mời với tư cách là diễn giả cho các sự kiện có tên tuổi như là BlockBuster tại Seoul, Hội nghị thượng đỉnh Southeast Asian Blockchain Innovation, Wdas.world ở Singapore và NYC Blockchain tại New York. Long Vuong còn vừa là nhà đồng sáng lập vừa là cựu trưởng dự án của một NEM Blockchain rất thành công. Ứng viên PhD cho nghành kinh tế.