Tyler Wu, Giám đốc điều hành của Huobi Pro

Tyler tham gia Huobi Group vào 2017 và lập tức mang lại một ảnh hưởng tích cực. Đã là một doanh nhân thành công trước khi tham gia Huobi, ông hiện đang lèo lái mũi tàu của Huobi Global, tổng hành dinh tại Singapore. Chí hướng của Tyler là “Phát triển nhanh”, mang các sản phẩm ưu việt crua Huobi đến tận cửa nhà của người dùng khắp nơi trên thế giới.

Typer có bằng MBA từ đại học Illinois tại Chicago và một nền kinh nghiệm dày dặn trong khoa học máy tính.