Thanh Le , giám đốc của NEM Australia

Thanh Le đến đây với tư cách là giám đốc của NEM tại Sydney. Có 10 năm kinh nghiệm trong giáo dục và kinh nghiệm trong môi giới và bảo hiểm. Với học vấn và kinh nghiệm, Thanh tổ chức các lớp học và các buổi họp mặt hằng tháng tại Sydney cho những ai muốn học về tiền ảo và công nghệ Blockchain.

Tầm nhìn dài hạn của Thanh là giúp đỡ tất cả các doanh nghiệp từ SME tới các thương hiệu toàn cầu giảm được chi phí, đồng thời tăng đáng kể hiệu xuất và năng xuất bằng cách ứng dụng công nghệ Blockchain. Không gì làm Thanh hài lòng hơn việc nhìn thấy sự thành công của các danh nghiệp và các quan hệ đối tác được hình thành bên trong không giang của tiền ảo.