SKy, Đồng sáng lập 3am Block Community và DAC Foundation Partner

Sky là một doanh nhân nối tiếp, là người sáng lập ra tai nghe AI ​​đầu tiên trên thế giới Vinci. Ông đồng sáng lập MM và Chinatongxue.com và cũng tốt nghiệp từ THU và MIT.