Ryan Sungho Kim , Giám đốc Phát triển và Đối tác của Hashed

Ryan là một doanh nhân chuyên về lĩnh vực phân tích dữ liệu. Trước đó, Ryan đã thành lập một dịch vụ phát triển ứng dụng di động, phục vụ cho hơn 100 nhà bán lẻ online và sau đó bán công ty này cho một doanh nghiệp unicorn. Sau đó, ông đã dẫn dắt nhóm thuật toán viên tại công ty cung cấp công nghệ lớn nhất Hàn Quốc.