Ruan Long, COO của YeeCall

Ruan Long, COO của Yeecall đã tham gia sáng lập công ty vào 2015. Yeecall là một nền tảng mạng xã hội gặp gỡ bạn bè, với 30 triệu người dùng khắp thế giới từ Đông Nam Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông, v...v. Vào 2018, Yeecall tham gia Quỹ Yee, chính thức bắt đầu dự án hệ sinh thái blockchain Yee, với mục tiêu đạt được việc sử dụng blockchain diện rộng thông qua số lượng người dùng lớn của YeeCall.

Ruan Long từng là Giám đốc Sản phẩm đầu tiên và là Kiến trúc sư trưởng cho sản phẩm của BaiduMobile. Sau này ông gia nhập Tapas Mobile, là công ty start-up đầu tiên được đầu tư bởi Sinovation Ventures, và đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Sản Phẩm, chịu trách nhiệm về thiết kế sản phẩm và sự phát triển của người dùng trong 4 sản phẩm đã có hàng trăm triệu người dùng. Sau khi Tapas Mobile được sát nhập với Baidu, ông gia nhập vào Phòng An Ninh Di Động Baidu và giữ vị trí Giám Đốc Ban Điều Hành Sản phẩm