Roy Li, CEO và nhà sáng lập của RuffChain

Nổi tiếng là chuyên gia về bảo mật và Internet ò Things, nhà sáng lập hệ điều hành của Internet of Things mang tên RufF OS, Giám sát cấp cao của Đại Học Fudan. Ruff đã được tài trợ bởi Geek Founder và đồng đầu tư bởi Greenwoods Capital và Hike Capital.