Robert Vong , Nhà đồng sáng lập TALO

Là nhà đồng sáng lập của BlockFin Asia, Robert đã hỗ trợ tổ chức hội thảo về Blockchain đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2016 nhằm khuyến khích sự hợp tác gắn bó hơn giữa các nhân vật trong ngành và chính quyền địa phương. Bên cạnh việc cố vấn cho các start-up Fintech, ông còn quản lý Bitcoin Saigon, ngôi nhà đầu tiên của cộng đồng Bitcoin và Blockchain đầu tiên tại thành phố.

Vào năm 2014, Robert đã góp phần vào dự thảo hiến pháp của sở thuế Úc về việc áp dụng GST vào Bitcoin, thông qua việc làm rõ các trường hợp đóng thuế. Sau đó, ông được mời để trả lời trước Ủy ban Thượng viện Úc về những thắc mắc kinh tế liên quan tới đồng tiền kỹ thuật số, ông đóng vai trò quan trọng trong việc cảnh báo về những lo ngại ban đầu trong ngành về vấn đề đánh thuế đôi. Trước đó, Robert là một nhà nghiên cứu phân tích thu mua tài sản tại Melbourne và New York. Ông có bằng MBA tại đại học New York và bằng cử nhân kỹ sư của đại học RMIT.