Ray Zhao, Giám đốc kinh doanh toàn cầu của BiYong

Ray Zhao chịu trách nhiệm về sự hợp tác của BiYong trong không gian blockchain. Trước khi gia nhập BiYong, ông đã từng làm việc tại Huobi và có hơn 5 năm kinh nghiệm là tinh thần kinh doanh.