Nicole Nguyen , Trưởng APAC tại Liên doanh Blockchain Ventures

Nicole là nhà tổ chức chính đằng sau một loạt các sáng kiến tiếp cận cộng đồng tại Việt Nam, bao gồm cả Blockathon Việt Nam đầu tiên, Tuần lễ Blockchain Việt Nam, ENIGMA - cuộc thi kinh doanh blockchain. Bà cũng là đồng tác giả của Báo cáo Cảnh quan Blockchain Việt Nam đầu tiên. Cô là diễn giả tại nhiều hội nghị blockchain quốc tế và địa phương như TEDx, Tuần lễ Blockchain Thượng Hải, chuỗi hội thảo blockchain của Ngân hàng Thế giới, Châu Á Liền Mạch và ConnecTech Asia. Với vai trò mới của mình, Nicole đang dẫn đầu sáng kiến khu vực của Blockchain Lab trong việc kết nối những người chơi chính và bồi dưỡng một hệ sinh thái blockchain đang phát triển ở châu Á