Nicolas Dinh, Co-founder và COO của STK Token

Nicolas Dinh chịu trách nhiệm phát triển và vận hành kế hoạch đột phá thị trường của STACK và quản lý các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Trước STACK, ông từng là phó giám đốc phòng Thanh toán di động của Mastercard Canada, dẫn đầu phát triển sản phẩm và thị trường hóa các dự án thanh toán di động tại Canada. Trước đó, Nicolas từng làm việc tại Virgin Mobile Canada, dẫn dắt nhà vận hành mạng lưới di động ảo qua các thời điểm khởi đầu, bình ổn, phát triển, sát nhập và chuyển giao/nâng cấp mạng di động ở các khả năng khác nhau. Nicolas có bằng kỹ sư máy tính từ đại học Concordia ở Montreal Canada và một bằng MBA từ Ted Rogers School of Management (Ryerson University) tại Toronto, Canada.