Mona Du, Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu ở DATx

Một dự án Blockchain khởi đầu bởi Cosima Foundation và được phát triển cùng với Avazu (nền tảng quảng cáo được lập trình hàng đầu toàn cầu) để xây dựng một giao thức thống nhất cho một hệ sinh thái quảng cáo hiệu quả, hiệu xuất cao, ant toàn và có khả năng tự duy trì
Mona có một bàng M.Sc trong lãnh vực Marketing ĐỊnh Lượng từ GSEFM ở Đại Học Goethe Frankfurt, và B.Sc trong lãnh vực kinh tế và thống kê.

Sau khi toàn tất xuất sắc chương trình lãnh đạo AIESEC toàn cầu với Electrolux, Mona đã có rất nhiều thành công trong lãnh vực phân tích tài chính cho Ngân Hàng China Construction và Ping An International Leasing, cùng với một nền tảng kinh nghiệm vững chắc trong marketing vào cố vấn quảng cảo ở 58.com Group và BBDO/Proximity China.

Tập trung vào các giải pháp quảng cáo, Mona tận dụng các chuyên môn của mình trong phân tích số liệu và Marketing hiệu quả để phát triển DATx.