Loi Luu, đồng sáng lập và CEO của Kyber Network

Loi Luu là nhà đồng sáng lập và CEO của Kyber Network, một sàn giao dịch phân cấp cho tiền ảo, chú trọng vào cả bảo mật và tiện dụng. Ông cũng đã có được bằng PhD từ đại học Quốc Gia tại Singapore, nơi mà ông đã nghiên cứu về tiền ảo và bảo mật cho các Hợp Đồng thông mình cùng với thuật toán phân tán.

Loi tin vào sự phát triển của Ethereum và công nghệ Blockchain. Phần lớn nghiên cứu của ông xoay quanh cộng đồng này. Ông đã phát triển Oyente, hệ thống phân tích bảo mật mã nguồn mở cho các hợp đồng thông minh Ethereum. Loi cũng đồng sáng lập SmartPool, một dự án mã nguồn mở khác bao trùm việc phân cấp các khu vực khai thác các tiền ảo hiện hành. Ông tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực phân cấp và các tài sản bất tín nhiệm của Blockchain với Kyber Network, mang lại niềm cảm hứng và phát triển giá trị cho cộng đồng