Larry Liu, nhà sáng lập của Genaro Network

Larry Liu là nhà sáng lập của Genaro Network, CEO của Jiluo Tech và là một nhà tiên phong của Blockchain. Một doanh nhân với kinh nghiệm kỹ sư, ông tốt nghiệp đại học Northwestern với chuyên khoa trí thông minh nhân tạo. Ông tiếp tục làm việc với vị trí là kỹ sư bảo mật cho Hewlett-Packard trước khi khám phá các khả năng của Blockchain với đôi mắt của một doanh nhân. Ông có dày dặn kinh nghiệm R&D trong thanh toán xuyên biên giới, marketing chuẩn sác và lưu trữ dữ liệu trong nghành Blockchain.