Lallas Chan, Giám đốc PR toàn cầu của Insee Mạng lưới

Là một nhà lý tưởng, Lallas luôn tìm kiếm các giải pháp mới để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Là một trong hai học bổng Enlight China Fellows duy nhất, cô nhận được học bổng toàn phần để nghiên cứu về Doanh nhân xã hội ở Colorado, Hoa Kỳ. Nhờ kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ nổi bật của mình (cô nói 5 ngôn ngữ và 3 tiếng địa phương), cô đã làm việc cho một số tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu và đã thực hiện rất nhiều chuyến đi thực tế đến Đông Nam Á và Châu Mỹ La tinh. Là một người tin tưởng công dân toàn cầu, cô được dành riêng để xây dựng một thế giới phi tập trung, nơi mà phúc lợi của mọi người có thể được tối đa hóa. Cùng với Insee Network, cô ấy rất tích cực về việc thay đổi tương lai của nhân loại.