Kay Woo, CEO của MVL Foundation

Kay Woo là người sáng lập của Quỹ MVL. MVL (Mass Vehicle Ledger) cung cấp một giao thức blockchain lưu động cho nền tảng và dịch vụ vận tải tại Châu Á. Kay hoàn tất bằng Thạc sĩ ngành thống kê tại Đại Học Colombia và Cử nhân Kỹ sư điện từ Đại Học Quốc Gia Seoul.

Trước đó, Kay quản lý a easi6, một hệ thống quản lý đội xe hoạt động khắp HongKong, Nam Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Hệ thống easi6 cũng là đối tác của các nền tảng lưu động và các ông ty cho thuê xe tại Việt Nam. Hệ thống này cung cấp các kết nối API cho các phương tiện giao thông với dịch vụ du lịch online và dịch vụ vận tải. Kinh nghiệm quản lý hệ thống này đã cho cho Kay và đội ngũ MVL thấy được rất nhiều vấn đề trong nghành dịch vụ vận tải. Với phương pháp truyền thống, luôn có những hạn chế trong việc xử lý vấn đề. May mắn thay, đội ngũ MVL đã thành công trong việc kết hợp Blockchain vào hệ thống vận tải và sẽ giới thiệu một dịch vụ hoàn toàn miễn phí trong tương lai, dựa vào nhu cầu thực tế tại Việt Nam và Singapore.

Thông qua dịch vụ này, MVL tin rằng họ có thể làm tăng giá trị thu nhập cho các tài xế nói riêng và toàn xã hội nói chung.