Katherine Duan, CEO của B+ Singapore

Katherine là một doanh nhân nhiệt huyết trong lãnh vực blockchain và cũng là một chuyên viên marketing. Tốt nghiệp đại học Công Nghệ Nanyang với học bổng toàn phần, bà đã hỗ trợ hơn 30 dự án nổi tiếng trong việc xây dựng một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh trong không gian cách mạng của công nghệ blockchain.