Kallon, nhà sáng lập và giám đốc của Ifoods Chains

Nhà sáng lập của Blockchain+ Agriculture lab. Chủ tịch của Fusion Media, một chuyên gia truyền thông Blockchain; công tác ở vị trí Giám đốc điều hàng của China Food Traceability Center.