John Fiorelli, Cố Vấn Trưởng của Kenetic Captital

Cố vấn cho Bluzelle, Airswap, Simple Token & chiến lược bán token của Gibraltar Blockchain Exchange, đồng thời là nhà sáng lập và cựu CEO của CutPaste. John có 15 năm kinh nghiệm trong Sản Phẩm, UX và Thiết kế Thí Nghiệm. Ông có bằng BSE trong Kỹ Thuật Điện, Đại học Illinois, Urbana/Champaign