Jeffrey Wernick, doanh nhân và nhà đầu tư tiên phong của Uber, Airbnb và Bitcoin

Jeffrey Wernick bắt đầu sự nghiệm kinh doanh lựa chọn và tương lai của ông trên CBOC, CBOT và CME khi vẫn còn là sinh viên đại học. Sau khi làm việc lại Salomon Brothers và Ngân Hàng Nhà Nước tại Detroit trong các vị trí cấp cao liên quan đến nghiên cứu định lượng, kinh doanh nguồn vốn, quán lý rủi ro và định giá khoản vay, ông đã vận hành công ty riêng của mình mang tên AVI Portfolio Services Company, Inc, chuyên về quản lý rủi ro cho các sản phẩm đặc chế và phát sinh đặc biệt, và đã được bán cho công ty bảo hiểm lớn nhất vào năm 1984 nhằm đa dạng hóa các quan tâm tài chính.

Kể từ đó, ông vẫn đang tiếp tục quản lý tài chính, bao gồm cả tài sản cá nhân của mình, điều này giúp ông có dày dặn kinh nghiệm trong việc đầu tư vào các công ty đang khó khăn hoặc đang phá sản, và các cơ hợi đầu tư trong nước và quốc tế khác, bao gồm vốn hạt giống, đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, bất động sản, tiền tệ, hàng hóa, khai thác, tất cả các dạng phát sinh và các sản phảm tài chính có thệ thống, nền kinh tế chia sẻ, nền tảng cho vay, bitcoin, blockchain, y sinh, dự án gen người và hệ thống thanh toán