James Ahn, CEO của EdenChain

James có một bằng thạc sĩ phần mềm từ Đại học Hàn Quốc và KAIST với 20 năm kinh nghiệm trong nghành IT. Ông công tác với vai trò CTO ở CyberRenassance Inc. (nhật bản) và sau này với tư cách là đại diện cho MHR và DeepNumbers. Ông công hiến với tư cách là cố vấn cho nền tảng NIA, một cố vấn kỹ thuật cho Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia, và là cố vấn điện toán đám mây cho Korean Agency for Technology and Standards. Ông đã viết 4 quyến sách và rất nhiều bài luận về khả năng học hỏi của máy tính và tài chính, và ông đã được mời làm đại diện cho nhiều hội thảo về phát triển công nghệ như Pycon và Open Technet. Ông hiện đang dạy một khóa MBA kỹ thuật số tại Trường Đại Học Khoa Học Tổng Hợp và Công Nghệ Seoul. Và thường xuyên viết cho Mtech trong báo Maeil Business.