Ian Lee, Giám đốc của Signum Capital

tham gia vào OvenBaked Ideas vào tháng 9 2014, Ian đảm nhận nhiệm vụ quản lý tất cả các phương diện vận hành của các doanh nghiệp và chi nhánh, đánh giá ý tưởng kinh doanh, phỏng đoán doanh thu và chi phí. Cho nhánh đầu tư vào OvenBaked Ideas, Ian thường đưa ra những quan điểm quan trọng khi đánh giá các mạo hiểm kinh doanh đặc biệt là cho start-up và các công tu trong giai đoạn đầu.

Là giám đốc của Signum Capital, Ian thực hiện thẩm định và phân tích các ý tưởng dự án. Với sự thấu hiểu sâu rộng cho những dự án ông đã đánh giá, Ian đã cung cấp được những đóng góp đầy giá trị cho quá trình quyết định cùng với những điểm cần lưu ý cho mục tiêu đầu tư