Hubery Yuan, Hiệu trưởng của Học viện ứng dụng Blockchain Huobi

Ông Hubery tốt nghiệp ban Tự động hóa tại đại học Tsinghua và sau đó đã đi làm với vị trí trợ lý giám đốc cho Industrial Security Research Institution, Tổng Giám Đốc cho trung tâm nghiên cứ TMT, Trưởng phân tích cho bảo mật máy tính và internet, ông còn được giao phần thưởng New Fortune danh giá cho đề cử Nhà Phân Tích giỏi Nhất trong suốt 5 năm liên tiếp từ 2013 đến 2017. Vào tháng 3 2018, ông tham gia Huobi Trung Quốc và đã được chỉ định vào vị trí hiệu trưởng của Học viện ứng dụng Blockchain Huobi