Guo Yong, Quản lý Đầu Tư của Node Capital

Tốt nghiệp đại học Peking, từng làm tại công ty An Ninh, hiện nay công tác tại ban đầu tư của Node Capital, tập trung vào mảng ứng dụng công nghệ Blockchain trong nghành tài chính, ví dụ như tài chính cho chuỗi cung ứng, bảo hiểm, đánh giá, ngân hàng tiền ảo và nhiều mảng khác.