Frank Fan, Giám đốc đầu tư chiến lược của Huobi

Chuyên về tài chính, đầu tư và chiến lược, Frank Fan là giám đốc đầu tư chiến lược của Huobi bằng cách khám phá các cơ hội trao đổi mã hóa ở nước ngoài tại APAC với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc của MNC. Ông đã tham gia với các giải pháp blockchain trong các tổ chức tài chính hàng đầu của Phố Wall AXA US bằng cách chuyển đổi ngành bảo hiểm. Ngay trước khi gia nhập Huobi, Frank Fan là nhà điều hành tài khoản chiến lược toàn cầu của Microsoft trên khắp Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và Đại học Columbia, Frank Fan có bằng MBA và thạc sĩ với học bổng toàn phần và các sinh viên tốt nghiệp danh dự do Thành phố Bắc Kinh trao tặng.