Enzo Wang, CEO của LINFINITY

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị tại đại học Edinburgh, ông giữ các vai trò đầu tư và quản trị cấp cao trong các lĩnh vực blockchain, giáo dục và dự án live-stream. Kinh nghiệm vận hành chiến thuật cho các công ty đa quốc gia lớn như Intel và Hamburger Hafen. Kinh nghiệm cố vấn và quản lý dày dặn trong lĩnh vực chiến thuật doanh nghiệp và phát triển start-up.