Dr. David Nguyen, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam Singapore(VietCham Singapore)

Tiến Sĩ David Nguyen là chủ tịch của Vietnam Chamber of Commerce tại Singapore (VietCham Singapore), nơi ông đã cố vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong việc phát triển doanh nghiệp trong nước và toàn cầu. Ông cũng là chủ tịch của Regulus Investment and Capital Holdings, một quỹ tài sản tư nhân tại Singapore, Phó chủ tịch của Vietnamese Association tại Singapore. David đẫ hỗ trợ cùng với giúp đỡ cho hơn 120 SMEs và startup đến từ Việt Nam nở rộng ra thị trường toàn cồng thông qua cánh cổng Singapore. Về chủ đề chuyên sâu cho Blockchain, David là cố vấn cho nhiều ICOs và đã cùng viết quyển sách “Blockchain and Investment in ICOs: The basics, the pathway to financial freedom” với Tiến Sỹ Loi Luu, CEO và đồng sáng lập Kyber Network.

David có bằng PhD từ đại học du Maine, Pháp. MBA kép cho Marketing và Strategy từ Trường kinh doanh Nanyang – thuộc Đại Học công nghệ Nanyang, Singapore