Giáo Sư Allen Wookyun Kho, CEO của MediBloc

Allen là nhà đồng sáng lập của MediBloc, là một nền tảng phân cấp dành cho lưu trữ dữ liệu y tế cá nhân. Cũng như nhà đồng sáng lập khác của ông, Eunsol Lee, Allen bắt nguồn từ cả nghành y tế và nghành kỹ thuật phần mềm. Sau khi hoàn tất bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại Học Columbia, ông đã làm kỹ sư phần mềm tại Samsung Electronics. Sau đó, ông quyết định học nha khoa tại Đại Học Kyunghee và trở thành nha sỹ. Trong thời gian này, ông đã nhận ra nhiều vấn đề trong các hệ thống thông tin y tế và thành lập MediBloc cùng với Eunsol để cải tạo nghành y tế cho bệnh nhân, bác sĩ và nhà nghiên cứu.