Connor(Kiyoung) Tack, CEO của UUNIO

Connor là một chuyên gia trong dịch vụ IT và trong phát triển kinh doanh quốc tế, và cũng là CEO của UUNIO. Ông giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh cho công ty Aston tại Singapore và là cố vấn cho Datarius, và từng là CEO cho Boogle và Kickchen. Ông tốt nghiệp đại học California ở Berkeley.